szkolenia-zakupy-marcinkowski

Negocjacje zakupowe – doraźne i kontraktowe

Rozpoczynając współpracę z wieloma osobami pełniącymi funkcje zakupowe, dostrzegam ogromny potencjał jaki niesie ze sobą ich … brak przygotowania do negocjacji zakupowych. Przez ostatnie lata w naszym kraju pojawiło się mnóstwo źródeł wiedzy w zakresie negocjacji handlowych. Problem w tym, że większość z nich podchodzi do tematu zbyt uniwersalnie. Specyfika Nowoczesnych Negocjacji Zakupowych znacznie wykracza poza znane powszechnie mechanizmy presji poprzez porównanie z konkurencją czy techniki “rozpoczynaj od niższej ceny”. Elementy, które pozwalają uzyskiwać rzeczywistą przewagę, pozostają wciąż Know – How, którego skuteczność jest na wagę złota.

Przykładowe tematy szkoleń:

  • Doraźne zakupy – negocjacje w Pułapce Relacji
  • Zaawansowane negocjacje z Monopolistą
  • Strategie prowadzenia Renegocjacji Kontraktowych

„Po dokonaniu selekcji do przeprowadzenia warsztatu został wskazany trener charakteryzujący się wymaganym doświadczeniem praktycznym – Pan Tomasz Marcinkowski. Z dużą satysfakcją stwierdzam, iż jest to osoba, mocno zorientowana na konkretne efekty szkoleniowe.”

Referencje
Euro-Net

„W opinii pracowników BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.z o.o, program kursu był realizowany na wysokim poziomie merytorycznym. Ponadto, uczestnicy szkolenia zapoznali się z nowymi zagadnieniami, dotyczącymi ich środowiska pracy. W opinii specjalistów BSH, poruszone podczas warsztatów kwestie, nie tylko wzmocnią ich kompetencje, ale także ułatwią skuteczną realizację celów zawodowych”

Referencje
BSH Poland