Referencje od Klientów

“Specyfika prowadzenia szkoleń, którą stosuje Pan Tomasz powoduje duże zaangażowanie i otwartość uczestników. Trener przekazuje uczestnikom „twardą” ale prawdziwą informację zwrotną na temat ich zachowań i kompetencji. Przekazuje równocześnie wskazówki w jaki sposób mogą osiągać lepsze wyniki w swoich obszarach zadaniowych. Po szkoleniach z Panem Tomaszem część uczestników stwierdziła, iż było to jedno z nielicznych szkoleń podczas których trener nie unika najtrudniejszych tematów a rozwiązania, które proponuje wykraczają poza książkową teorię.”

Referencje
Specjalista d.s. szkoleń Energa S.A.

„Efektywność warsztatów stała na wysokim poziomie. Świadczą o tym nie tylko wysokie noty trenera ale przede wszystkim informacje zwrotne uczestników w jakim stopniu udział w warsztacie pozwoli im podnieść swoją indywidualną efektywność”

Referencje
HR Orlen Oil

„Po dokonaniu selekcji do przeprowadzenia warsztatu został wskazany trener charakteryzujący się wymaganym doświadczeniem praktycznym – Pan Tomasz Marcinkowski. Z dużą satysfakcją stwierdzam, iż jest to osoba, mocno zorientowana na konkretne efekty szkoleniowe.”

Referencje
Euro-Net

„W opinii pracowników BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.z o.o, program kursu był realizowany na wysokim poziomie merytorycznym. Ponadto, uczestnicy szkolenia zapoznali się z nowymi zagadnieniami, dotyczącymi ich środowiska pracy. W opinii specjalistów BSH, poruszone podczas warsztatów kwestie, nie tylko wzmocnią ich kompetencje, ale także ułatwią skuteczną realizację celów zawodowych”

Referencje
BSH Poland