szkolenia-sprzedaży

Sprzedaż Kreatywna

Z punktu widzenia ewolucji Procesu Sprzedażowego popełniane są zwykle dwa skrajne błędy. Ustala się zbyt sztywny i wystandaryzowany proces sprzedaży lub standard nie istnieje i Handlowcy pytani o to jak sobie radzą odpowiadają zwykle: “Każdy orze, jak może”. Warto zastanowić się zatem nad określeniem, które elementy interakcji z Klientem muszą być wystandaryzowane (np. wymóg korporacji) a które można wykorzystać jako potencjał Indywidualnej Kreatywności Sprzedawcy.

Tematy realizowane podczas Warsztatów Kompetencyjnych

  • Klient SOPO w Sprzedaży Detalicznej – metody podnoszenia wskaźników Konwersji i Średniej Wartości Koszyka
  • Prospecting B2B – pozyskiwanie “kalorycznych” Leadów Sprzedażowych
  • Zamykanie Sprzedaży – Top 20 Technik zbudowanych przez Handlowców podczas Sesji Kreatywnych

“Specyfika prowadzenia szkoleń, którą stosuje Pan Tomasz powoduje duże zaangażowanie i otwartość uczestników. Trener przekazuje uczestnikom „twardą” ale prawdziwą informację zwrotną na temat ich zachowań i kompetencji. Przekazuje równocześnie wskazówki w jaki sposób mogą osiągać lepsze wyniki w swoich obszarach zadaniowych. Po szkoleniach z Panem Tomaszem część uczestników stwierdziła, iż było to jedno z nielicznych szkoleń podczas których trener nie unika najtrudniejszych tematów a rozwiązania, które proponuje wykraczają poza książkową teorię.”

Referencje
Specjalista d.s. szkoleń Energa S.A.

„Efektywność warsztatów stała na wysokim poziomie. Świadczą o tym nie tylko wysokie noty trenera ale przede wszystkim informacje zwrotne uczestników w jakim stopniu udział w warsztacie pozwoli im podnieść swoją indywidualną efektywność”

Referencje
HR Orlen Oil